HỌC THUYẾT "4 ĐẦU ĐỐT"

HỌC THUYẾT "4 ĐẦU ĐỐT"

HỌC THUYẾT "4 ĐẦU ĐỐT"

HỌC THUYẾT "4 ĐẦU ĐỐT"

HỌC THUYẾT "4 ĐẦU ĐỐT"

 

HỌC THUYẾT “4 ĐẦU ĐỐT”

 

Can I succeed and keep all four burners running?” (James Clear)

Khi nghĩ về những vấn đề liên quan đến cân bằng giữa cuộc sống và công việc, ta có thể liên tưởng đến một thuật ngữ được biết đến với tên gọi Học thuyết “4 đầu đốt” - The Four Burners Theory (David Sedaris - The New Yorker, 17/8/2009). Nghe có vẻ vĩ mô nhưng thật sự bạn không cần phải suy nghĩ quá phức tạp về học thuyết này. Nói một cách đơn giản nhất, “4 đầu đốt” ở đây tượng trưng cho bốn yếu tố quan trọng bậc nhất của con người: gia đình – bạn bè – sức khỏe – công việc. Học thuyết này cho rằng: “Nếu bạn muốn thành công thì bạn phải tắt đi một trong bốn đầu đốt. Và nếu bạn thật sự muốn thành công, bạn phải tắt đi hai.”

 

How to balance your life, career, and a side hustle

(Nguồn: Sưu tầm)

Nhưng liệu có tồn tại khả năng nào mà chúng ta vẫn có thể thành công mở cùng lúc bốn đầu đốt? Cùng đi ăn tối với gia đình và người bạn thân của mình, hay có một buổi chơi golf cùng bạn bè và đồng nghiệp có vẻ là một ý tưởng hay cho việc tối ưu hóa các sự lựa chọn. Khoan đã, bạn có nhận ra mình đang cố tìm ra những cách giải quyết cho vấn đề trên chỉ để tránh né một sự thật rằng: “Cuộc sống đầy ắp những sự đánh đổi.”? Nếu bạn muốn trở thành một nhân viên xuất sắc và luôn dành thời gian cho gia đình thì đầu đốt “sức khỏe” và “các mối quan hệ bạn bè” sẽ phải tắt đi. Nhưng, nếu bạn muốn có sức khỏe và trở thành một bậc phụ huynh gương mẫu, luôn quan tâm chăm sóc con cái, thì dĩ nhiên, công việc hiện tại cùng tham vọng nghề nghiệp sẽ tạm gác lại sang một bên.

 

Hiển nhiên, đó là cuộc sống của bạn, bạn có quyền chia đều thời gian cho cả bốn yếu tố trên (hầu như mọi người đều nghĩ thế), nhưng, bạn phải chấp nhận một điều hiển nhiên rằng, bạn sẽ khó có thể phát huy hết tất cả tiềm năng của mình trong bất kỳ yếu tố nào.

 

Về cơ bản, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn: Bạn muốn có một cuộc sống không cân bằng nhưng lại phát triển vượt bậc trong 1 lĩnh vực nhất định, hay có một cuộc sống cân bằng nhưng lại không thể đạt được ngưỡng tối đa trong bất kỳ lĩnh vực nào? Từ học thuyết “4 đầu đốt”, chúng ta nhận ra một điều rằng mọi người không ai thích bị nói rằng họ không được chọn tất cả, nhưng nên nhớ, mỗi người đều có giới hạn về mặt thời gian và sức lực và mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó.

(Nguồn: sưu tầm)

-----------------------------------

 

THE FOUR BURNERS THEORY

 

“Can I succeed and keep all four burners running?” (James Clear)

When thinking about the issues of the work-life balance, we can relate with “The Four Burners” Theory  (David Sedaris - The New Yorker, 17/8/2009). It may be macroscopic but actually, it is not complicated to think of. In the simplest terms, your life is represented by a stove with four burners. Each burner symbolizes one major quadrant of your life: family – relationships – health – work. This theory claims that “In order to be successful, you have to cut off one of your burners. And in order to be really successful, you have to cut off two.”

 

But is there any circumstance where we could still successfully keep all four at once? Having family and your bestie out for dinner together, or playing golf with co-workers and friends seems to be a good idea to optimize your choices. But wait, do you realize that you are trying to find out these workarounds because you don’t want to face the reality that “Life is filled with trade-offs.”? If you want to be an excellent employee and always want to spend time with your family, your health and some relationships may suffer. On the other hand, if you want to be healthy and become an exemplary parent, always caring for your children, then obviously, your current jobs and career ambition will be put aside temporarily. 

 

Of course, it is your life, it is your choice to freely divide your time equally among all four burners (almost everyone thinks so), but you have to accept one thing, you will find it difficult to reach your full potential in any given area. 

 

Essentially, we are forced to choose: Would you rather live an unbalanced life, but high-performing in a certain area? Or would you rather live a life that is balanced, but never maximizes your potential in a given quadrant? From the Four Burners Theory, we realize that people do not like to be told that they cannot choose all four burners, but remember, everyone has constraints on their time and energy. Everything has its price. 

 

Credit: 

The Downside of Work-Life Balance - https://jamesclear.com/four-burners-theory

The Four Burners Theory - https://www.newyorker.com/magazine/2009/08/24/laugh-kookaburra