FOBO - FEAR OF BETTER OPTIONS

FOBO - FEAR OF BETTER OPTIONS

FOBO - FEAR OF BETTER OPTIONS

FOBO - FEAR OF BETTER OPTIONS

FOBO - FEAR OF BETTER OPTIONS

BẠN CÓ ĐANG MẮC HỘI CHỨNG FOBO?

 

Chúng ta đang sống giữa quá nhiều sự lựa chọn. Mỗi sáng phải quyết định xem ăn phở hay ăn bánh mì, đến trường bằng Grab hay GoViet? Khi quyết định mua một đôi giày mới, bạn mất vài giờ đồng hồ để tìm được mẫu mã ưng ý, rồi lại mất thêm vài giờ để tìm ra những cửa hàng uy tín, đọc hàng trăm bình luận, so sánh giá cả, phí vận chuyển, thời gian giao hàng… Lý do là bạn muốn mua được đúng mẫu giày mình thích với mức giá rẻ nhất, tại cửa hàng được đánh giá tốt nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất. Nhưng kết quả sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng!

 

Nếu bạn rơi vào tình huống tương tự, bạn đã mắc phải hội chứng FOBO rồi đấy! 

(Nguồn: sưu tầm)

FOBO - viết tắt của “Fear of better options” là hội chứng sợ có sự lựa chọn khác tốt hơn. Đây là “trạng thái mà bạn không ngừng đi tìm tòi, nghiên cứu tất cả những lựa chọn có thể chỉ bởi vì bạn lo rằng mình sẽ bỏ lỡ lựa chọn "hoàn hảo nhất". Từ đó dẫn đến sự do dự, thiếu quyết đoán, hối tiếc và thậm chí là tụt giảm mức độ hài lòng." 

 

FOBO xuất hiện từ việc con người luôn khao khát tối ưu hóa lợi ích của họ, tức là khi đứng giữa nhiều sự lựa chọn khác nhau, ta luôn muốn chọn được điều tốt nhất cho mình. Điều này vô hình trung dẫn đến tâm lý “biết đâu vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn?”. Do đó, bạn có thể mất rất nhiều thời gian chỉ để tìm kiếm cho mình sự lựa chọn tốt nhất nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn giữa “lựa chọn” và “những lựa chọn tốt hơn”. Thế nhưng, sự thật là ta không thể nào biết chính xác kết quả mà mỗi sự lựa chọn mang lại. Muốn đạt được điều tốt nhất là không sai, nhưng nếu cứ “sợ có sự lựa chọn khác tốt hơn” thì bạn đang tự mình phí phạm thời gian và sức lực của bản thân. Thay vào đó, hãy học cách tin tưởng, chấp nhận và hài lòng với những quyết định của bản thân. Mỗi sự lựa chọn đều đều là một sự đánh đổi ngầm. Quan trọng là quyết định cuối cùng bạn đưa ra đã đáp ứng được mục tiêu ban đầu mà bạn đặt ra chưa?

(Nguồn: sưu tầm)

Không có lựa chọn nào là hoàn hảo nhất cả có chăng lựa chọn hoàn hảo nhất là lựa chọn phù hợp nhất tại một thời điểm và điều kiện nhất định. Vì thế, đừng chạy theo một tiêu chuẩn mơ hồ và cũng đừng hối hận vì một quyết định đã được đưa ra bởi mọi thứ đều xảy ra đều có lý do của nó.

 

Nếu là bạn, bạn sẽ theo đuổi đến cùng sự lựa chọn “hoàn hảo nhất” hay “sự lựa chọn không tệ” nhưng đem lại cho bạn cảm giác hài lòng?

 

 

-----------------------------------

 

ARE YOU SUFFERING FROM FOBO SYNDROME?

 

We are living with so many choices. Every morning, we have to decide whether to eat Pho or bread, go to school by Grab or GoViet?. Deciding to buy a new pair of shoes, you spend hours finding your favorite one, then it takes a few more hours to find the prestige stores, read hundreds of comments, compare prices, shipment costs, delivery time ... The reason for this is that you want to buy the right model of the shoes with the cheapest price, at a store that is "highly recommended", best and fastest delivery time. But the result is that after completing the above steps, you still can not make a final decision!

 

If you are in the same situation, you already have FOBO!

 

FOBO, standing for "Fear of better options", is a kind of syndrome in which you fear of having another better choice. This is "a state where you continually explore and research all possible options just because you are worried that you will miss the "perfect" option. This leads to hesitation, indecision, regret and even a drop in satisfaction."

 

FOBO originates from the desire to optimize their benefits which means when dealing with hundreds of different choices, we always want to choose the best for ourselves. This somehow has led to the anxiety that "There may be a better option out there.”  Therefore, it can take you a lot of time just to find yourself the best choice, but finally, it is just a vicious circle between “options” and “better options”. However, we cannot know the exact results of each choice. A desire to have the best option is not wrong but if you "fear of better options", you are wasting your time and energy for yourself. In the meantime, learn how to trust, accept and be satisfied with your decisions. Every choice is an implicit tradeoff. The final decision you made has met the initial goal we set that matters.

 

There is no perfect choice. A perfect option maybe a just a suitable option at a specific circumstance. Therefore, don’t follow a vague standard and don’t regret because of a decision that has been made since everything happens for a reason.

 

Would you choose to pursue the “perfect option” or accept “good enough option” that makes you feel satisfied?