FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

 

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

 

 

“The difference between ordinary and extraordinary is that little “extra””- Jimmy Johnson. 

(Nguồn: sưu tầm)

Jimmy Johnson đã từng nói, sự khác biệt giữa “bình thường” và “phi thường” chỉ là một chút “EXTRA” nho nhỏ. “Bình thường” là khi con người ta ở mãi trong cái vỏ bọc an toàn của bản thân, không dám bứt phá ra khỏi giới hạn mà mình tự đặt nên, bởi vỏ bọc ấy tạo cho họ cảm giác an toàn. Còn “phi thường” thì hoàn toàn ngược lại. Muốn trở nên “phi thường” ta chỉ cần thêm một chút “extra” nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Bởi vì, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để từ bỏ những điều bình thường, đi tìm một chút “EXTRA” nho nhỏ ấy và biến những giấc mơ lớn bấy lâu thành hiện thực phi thường?

 

Nhiều người muốn trưởng thành nhưng họ không dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân vì nó đem lại cho họ cảm giác bất an khi phải đối mặt với thử thách. Họ tự hỏi: “Sống bình thường như từ trước đến nay khiến ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ nhiều, vậy thì tại sao phải tự mình tìm kiếm rắc rối cơ chứ?”. Chính những suy nghĩ ấy đã trói buộc rất nhiều người với cái vỏ bọc an toàn của họ. Nhưng nếu mãi nằm ở vùng an toàn, liên lục chọn các phương án đơn giản, thay vì các lựa chọn mạo hiểm, cần đến sự dũng cảm, chúng ta đã, đang và sẽ vô tình tước đi cơ hội học hỏi những kỹ năng, trau dồi tri thức và mở khoá tiềm năng bên trong chính chúng ta. Chính những thử thách này khiến ta học hỏi được nhiều điều hơn và từng bước trưởng thành hơn.

 

Như T. Harv Eker từng nói, “Khi bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trạng thái không thoải mái, bạn sẽ dễ dàng đón nhận những cơ hội mới để làm giàu. Người giàu luôn biết chấp nhận để phát triển”. Cho dù bạn đang điều hành một công ty, đảm nhận vai trò mới, học một kỹ năng mới, tạo ra sự thay đổi hay mạo hiểm phiêu lưu trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, hãy vui lòng chấp nhận trạng thái không thoải mái vì đây là điều kiện tiên quyết khi muốn học hỏi, và cũng là để bạn có thể trở thành người bạn có thể trở thành. Muốn trở thành một người sếp giỏi, bạn phải chấp nhận được cảm giác áp lực đè nặng trên đôi vai mình. Muốn trở nên tài năng trong một lĩnh vực nào đó bạn phải cắt bớt thời gian vui chơi, giải trí trước kia của mình để tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi. Thế mới nói, trưởng thành và thoải mái thật khó để tồn tại cùng một lúc. 

 

Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Bạn chấp nhận đánh đổi cảm giác an toàn, thoải mái của bản thân để phá bỏ giới hạn thì bạn sẽ học được cách để trưởng thành hơn. “Bình thường” và “phi thường” cách nhau khá xa nhưng nếu bạn dám đi tìm chữ “EXTRA” cho chính mình thì điều gì cũng có thể. Ngược lại, khoảng cách giữa “bình thường” và “tầm thường” lại gần hơn chúng ta tưởng. Nếu cứ ở mãi trong vùng an toàn của bản thân trong khi mọi người xung quanh bạn luôn tìm cách để tiến lên thì bạn sẽ dần biến mình thành một người “tầm thường” theo đúng quy luật tiến lùi của tự nhiên.

 

 (Nguồn: sưu tầm)

 

Bước ra khỏi vùng thoải mái là hành trình để trưởng thành”. Đó là những gì chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện của anh Trần Đăng Khoa. 33 tuổi, tài sản lớn nhất của anh chính là những dấu chân in hằn trên hàng chục đất nước. Bước ra khỏi vùng thoải mái, trước bao nhiêu ánh mắt nghi ngại của mọi người, anh đã cùng chiếc xe làm bạn đồng hành trên những chặng đường chinh phục miền đất mới. Nào là cái lạnh thấu xương ở Bắc Cực, cái nắng gắt đến bỏng da ở Ấn Độ, hay một vùng trời hiểm nguy chờ trực nơi vùng đất Pakistan. Những cuộc thám hiểm chính là điều phi thường của riêng anh. Còn bạn, đâu là điều phi thường bạn muốn có trong cuộc đời này? Và bạn đã sẵn sàng để tạo nên những thước phim thám hiểm cho chính cuộc đời mình? 

 

-----------------------------------

 

 

FIND YOUR LITTLE “EXTRA”

 

 

“The difference between ordinary and extraordinary is that little “extra””- Jimmy Johnson. 

“Ordinary” is when people stay forever in their own safe, not daring to break out of the limit that they set themselves because that shell makes them feel safe. And "extraordinary" is the complete opposite. If we want to become "extraordinary", we just need to add a little "extra" but it is not that easy because not everyone is brave enough to give up the “ordinary”, look for a little bit of "EXTRA" and turn those big dreams into extraordinary phenomena?

 

Many people want to grow up but they do not dare to step out of their limits because it gives them a sense of insecurity when facing challenges. They ask themselves, "Living as normal as ever makes us feel comfortable, light-hearted, and not thinking too much, so why do we have to look for trouble?" It is a common sense but has tied a lot of people to their safe zone. But if we are always in a safe zone, constantly choosing simple options, instead of more risky options that need courage, we have been and will inadvertently miss the opportunity to learn skills and ability, cultivate knowledge and opportunities to unlock the potential within ourselves. It is these challenges that make us learn more and grow gradually.

 

T. Harv Eker once said, “When you can quickly adapt to the uncomfortable state, you will easily take on new opportunities to get rich. The rich always accept to grow ”. Whether you're running a company, taking on a new role, learning a new skill, making a change, or taking an adventure in any area of ​​your life, please accept the uncomfortable status. At ease, this is a prerequisite for learning, and also for you to become who you can become. To become a good boss, you must accept the feeling of pressure on your shoulders. To become talented in a certain field, you have to cut down your previous leisure and entertainment time to explore, research and learn. That being said, being mature and comfortable is difficult to exist at the same time.

 

But everything has its price. You accept the trade-off of feeling safe, comfortable to break the limits, you will learn how to grow up. "Ordinary" and "extraordinary" are quite far apart but if you dare to find the word "EXTRA" for yourself, anything is possible. In contrast, the gap between "ordinary" and "trivial" is closer than we thought. If you stay in your comfort zone while everyone around you is always looking for ways to move forward, you will gradually turn yourself into a "trivial" person according to the law of nature's back and forth.

 

"Stepping out of comfort is a journey of maturity". That is what we can draw from the story of Mr. Tran Dang Khoa. At the age of 33, his greatest assets are footprints imprinted in dozens of countries.  Stepping out of the comfort zone, in front of so many suspicious eyes of the people, he and his car became companions on the journey to conquer new lands. The bone-chilling cold in the Arctic, the scorching sun to skin burns in India, or a dangerous sky waiting in Pakistan. These adventures are his own “extraordinary”. And you, what are the extraordinary things you want to have in this life? And are you ready to turn your own life into such an adventurous movie?