COCA COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

COCA COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

COCA COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

COCA COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

COCA COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

 

COCA-COLA VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG TRÂN TRỌNG

 

 

Trong hơn một thế kỷ tồn tại, Coca-Cola đã đặt nền móng để trở thành một công ty nước giải khát toàn diện và không ngừng theo đuổi sứ mệnh “Đổi mới thế giới và làm nên sự khác biệt”. Kể từ khi được thành lập vào năm 1886, sứ mệnh này đã trở thành nguồn động lực to lớn, là giá trị cốt lõi làm nên danh tiếng của thương hiệu Coca-Cola; từ đó mục tiêu các sản phẩm của Coca-Cola không chỉ mang ý nghĩa làm dịu cơn khát về thể chất, mà còn khơi nguồn cảm hứng cho đời sống tinh thần, kết nối các cộng đồng bằng niềm vui, sự lạc quan và hạnh phúc.

 

Với những phát triển vượt bậc trong hơn 128 năm qua, cùng hơn 500 thương hiệu được hàng triệu người trên khắp thế giới yêu thích, Coca-Cola đồng thời nhận ra những thách thức trong tương lai khi lượng sản phẩm được tiêu dùng ngày càng tăng đồng nghĩa với mối đe dọa rác thải nhựa cho môi trường ngày càng lớn. 

 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Theo nghiên cứu mới đây của Surfers Against Sewage (SAS), các chai và lon Coca-Cola là những mặt hàng gây ô nhiễm bao bì phổ biến nhất trên các bãi biển của Anh, chiếm gần 12% tổng số rác của nước này. Kết quả đến từ 229 bãi biển do nhóm vận động chống ô nhiễm thực hiện vào tháng 4/2019, kết quả cho thấy gần 50.000 mảnh chất thải thì khoảng 20.000 trong số này có nhãn hiệu rõ ràng, trong đó Coca-Cola là nhãn hiệu dẫn đầu. Khi các thương hiệu khác của Coca-Cola được tính đến, tỷ lệ chất thải được tìm thấy của công ty này đã tăng lên hơn 15%. Trước kết quả này, Hugo Tagholm, Giám đốc điều hành của SAS cho biết các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất thải liên quan đến sản phẩm của họ, đồng thời nêu ra các quy tắc mới nhằm buộc các công ty ngăn chặn và khắc phục tình trạng xả rác. “Đây không chỉ là vấn đề xả rác - doanh nghiệp cần cung cấp các hệ thống mới căn bản và có trách nhiệm, giúp giảm đáng kể tác động của chúng đối với các đại dương, rừng và thiên nhiên của chúng ta” - Hugo Tagholm nhấn mạnh.

 

(Nguồn: sưu tầm)

Trước tình hình căng thẳng đó, Coca-Cola Tây Âu đã tung ra mẫu chai được tái chế từ rác thải nhựa trên biển đầu tiên trên thế giới. Đây là lần đầu tiên rác thải trên biển được tái chế thành công thành chai nhựa và sử dụng trong quy trình đóng gói bao bì thực phẩm và đồ uống. Trong dự án này, khoảng 300 chai mẫu đã được sản xuất bằng rác thải nhựa, 25% lấy từ biển Địa Trung Hải và các bãi biển trên thế giới. Theo đó, họ dùng công nghệ khử polyme để phá vỡ nhựa PET thành các đơn phân tử, từ đó dễ dàng tái sản xuất thành vật liệu mới. Đây có thể chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng đằng sau đó là cả một sự đánh đổi vô cùng to lớn về mặt công sức, tiền bạc bởi để tạo ra một mẫu chai sạch từ rác thải đại dương đòi hỏi sự đầu tư to lớn ở hệ thống sản xuất và khâu tìm kiếm nguyên liệu. Cụ thể là vào tháng 1 năm 2019, Coca Cola đã phải gia hạn khoản vay cho Ioniqa Technologies tại Hà Lan để giúp mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ tái chế tiên tiến. Các rác thải biển được thu thập từ Mare Circulares - dự án được tài trợ một phần bởi Quỹ Coca Cola và các tổ chức khác ở Tây Ban Nha, được Ioniqa tái chế với công nghệ tái chế tiên tiến, để trở về với hình thái cần thiết cho mẫu bao bì thực phẩm hạng PET. Có thể thấy, Coca-Cola đã phải thử thách chính mình để thực hiện nhiều hơn, dẫn dắt, chấp nhận rủi ro và hy sinh lợi ích kinh tế để định hướng phát triển có lương tâm bằng cách kinh doanh theo hướng đúng đắn chứ không kinh doanh theo hướng dễ dàng.

 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Tuy nhiên, có thể nói sự đánh đổi trên là một nỗ lực hoàn toàn xứng đáng giúp doanh nghiệp ngày càng đến gần hơn với tình cảm của khách hàng. Bằng việc chú trọng vấn đề bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, Coca-Cola tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết chọn phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho chiến lược hoạt động lâu dài, cân bằng các yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường, nỗ lực tạo ra nhiều hơn nữa các giá trị tích cực cho cộng đồng. Chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững theo sáng kiến “Vì một thế giới không rác thải” là một việc làm đầy thách thức. Song, niềm yêu thích của người dân trên toàn thế giới dành cho Coca-Cola chính là câu trả lời hoàn hảo nhất sau tất cả những sự đánh đổi tích cực mà doanh nghiệp đã và đang kiên trì thực hiện trong suốt thời gian vừa qua.  

 

 

-----------------------------------

 

 

COCA-COLA AND HONORABLE EFFORTS

 

Over one century of existence, Coca-Cola has laid a foundation to become a well-rounded beverage company and has always been trying to follow its mission - “Change the world and make a difference”. From the establishment in the year 1886, this mission has become great motivation, the main objectives of Coca-Cola’s products are not only to serve as beverages but also to elicit mental inspiration and connect all communities with joy, optimism, happiness.

 

With the massive progress of over 133 years, more than 500 brands have been a preference of people all over the world, Coca-Cola simultaneously recognized a lot of challenge in the far future because of the higher demand for products, which results in the higher risk for the environment.

 

According to the research of Surfers Against Sewage (SAS), Coca-Cola’s bottles and cans are the dominant factors causing package pollution at England’s beaches, which took up at 12% compared to the total amount of trash in this country. The results were collected from 229 beaches by a lot of conservationists in April 2019; if there are 50.000 pieces of trash, there are 20.000 pieces had names of the manufacturers with Coca-Cola is the leading name. When other brands of Coca-Cola were accounted, the pollutant rate of this company was over 15%. With this result, Hugo Tagholm, the CEO of SAS claimed that every company had to take responsibility for pollutants of their post used products, simultaneously Hugo imposed some new rules in order to force all companies to stop and surmount littering. “It is not simply a littering problem - all enterprises have to supply simple and responsible management systems, which helps to reduce considerable impact on our oceans, forests and nature” - Hugo Tagholm emphasized.

 

Facing that intense situation, the Coca-Cola company in West Europe released the first version of plastic bottles in the world made from marine debris. This is the first time we have succeeded in recycling marine litter into plastic bottles, which is then used in containing food and drinks. Within this project, approximately 300 bottles were made from litter, 25% of which was collected from the Mediterranean Sea and other beaches. Accordingly, they use technology to reduce polymers to break down PET plastic into single molecules, thereby easily reproducing into new materials. Perhaps, it was only small progress, but behind that was a great trade-off regarding workforce and money as creating one bottle from marine debris demanded a substantial investment in the production system and searching materials action. Particularly, in January 2019, Coca Cola had to extend a loan to Ioniqa Technologies in the Netherlands to help expand the scale of advanced recycling technology. Marine waste is collected from Mare Circulares - a project funded partly by the Coca Cola Foundation and other organizations in Spain, recycled by Ioniqa with advanced recycling technology, to return to the form needed for PET food grade packaging samples. To handle those trade-offs, Coca-Cola has to challenge its limits, dare to take risks and develop in a moral way, not an easy way.  

 

However, those trade-offs are worthy efforts helping Coca-Cola in gaining customers’ affection. By focusing more on protecting and enhancing the environment’s quality, Coca-Cola continues to strongly affirm its commitment to choosing sustainable development as a guideline for its long-term operation strategy, balancing social, economic and environmental factors, and striving to create more Positive values for the community. Coca-Cola accepts sacrificing immediate benefits to target at durable development following “For the zero-waste world” idea, which is absolutely a challenging action. Though, people’s fondness all over the world for this company is the key answer after plenty of trade-offs which Coca-Cola has been tenaciously done for a long time.