BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

BẠN CÓ MUỐN "VỀ HƯU SỚM"?

 

 

Hoàng - Một bác sĩ phẫu thuật sở hữu mức lương hấp dẫn từ công việc với sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Ở độ tuổi 25, Hoàng đồng thời nhận ra những áp lực đến từ công việc và kể từ đó, anh luôn ấp ủ mong muốn nghỉ hưu sớm để thực hiện sở thích của mình trước khi quá già. Tình cờ, Hoàng biết đến FIRE - “Financial Independence, Retire Early” (Tự chủ tài chính, nghỉ hưu sớm), anh quyết định sẽ theo đuổi trào lưu này ngay lập tức để sớm thoát khỏi công việc đang từng ngày hút cạn sức lực bản thân. Nhưng bạn của Hoàng - Quỳnh lại cho rằng Hoàng đã sai lầm khi lựa chọn đi theo một lối sống tiết kiệm, tù túng khi còn quá trẻ.

 

(Nguồn: sưu tầm)

 

Vậy chính xác thì FIRE là gì? FIRE bao gồm hai vế là FI và RE. FI viết tắt cho Financial Independence (tạm dịch: độc lập tài chính) và RE viết tắt cho Retire Early (tạm dịch: nghỉ hưu sớm) - Độc lập tài chính để nghỉ hưu sớm. Cụ thể hơn, trào lưu sống FIRE hướng tới mục tiêu làm chủ hoàn toàn về tài chính. Mục tiêu này được thực hiện bằng cách tiết kiệm và đầu tư 50-70% thu nhập cho đến khi số tiền bạn có được (tiền mặt hoặc tiền trong quỹ đầu tư) bằng khoảng 25 lần số tiền tiêu dùng trong một năm. Khi đó, bạn sẽ đạt mức độc lập tài chính và không cần phải đi làm để có thu nhập nữa. Hằng năm, bạn có thể rút ra khoảng 4% số tiền đầu tư để sống và khối tài sản của bạn vẫn tiếp tục sinh lãi cho những năm tiếp theo. FIRE vì thế có thể tạo cơ hội nghỉ hưu sớm thậm chí ở độ tuổi 30 hay 40. 

 

Dễ hiểu hơn, nếu một người trung bình chi tiêu hết 120 triệu đồng/năm. thì con số người này cần có để đạt được mức độc lập tài chính là: 120x25 = 3 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người này có khoản đầu tư tiết kiệm là 3 tỷ đồng, họ độc lập tài chính và có thể bắt đầu nghỉ hưu sớm. 

 

Mức FI đối với mỗi người có mức thu nhập khác nhau sẽ khác nhau. Nhưng dù cho con số FI của bạn là lớn hay nhỏ thì để đầu tư từ 50-70% thu nhập đòi hỏi mỗi người hoặc là phải cắt giảm chi tiêu, hoặc là phải gia tăng tiết kiệm. Chi tiêu hay tiết kiệm phụ thuộc vào phong tục, văn hoá của từng vùng miền nhưng phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng bởi cách sống và tư duy của từng cá nhân. Người thực hiện lối sống FIRE có thể không quá tài giỏi, xuất thân không nổi trội nhưng đòi hỏi tính kỷ luật cao, tinh thần tiết kiệm để vượt qua những thú vui trước mắt (như quần áo, nghỉ dưỡng…) vì mục đích tài chính lớn phía trước.

 

(Nguồn: sưu tầm)

Khi hoàn thành được FIRE, bạn có quyền nghỉ hưu sớm hoặc tiếp tục làm một công việc nào đó nếu thực sự yêu thích chứ không phải để kiếm thêm thu nhập, bạn hoàn toàn không bị chi phối bởi đồng tiền. Song, FIRE không thể giúp bạn giàu có về mặt vật chất hay đáp ứng nhu cầu chi tiêu thoả thích khi về già của bạn. Vì sao? Vì bạn chỉ được rút tối đa 4% một năm để chi tiêu, rút nhiều hơn 4% có thể làm hao hụt quỹ đầu tư và gây ảnh hưởng đến những năm tiếp theo. 

 

Lối sống FIRE ngày càng trở nên phổ biến và được lan tỏa rộng khắp trên nhiều quốc gia bởi kết quả tuyệt vời mà nó đem lại. Cuộc sống hối hả và áp lực công việc dường như là nguyên nhân chính khiến FIRE có sức hút lớn như vậy trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng hành trình để theo đuổi lối sống ấy thật hoàn toàn không dễ dàng, cần phải kiên trì, nỗ lực, vượt qua cuộc sống “tương đối” gò bó trước mắt để đạt được kết quả xứng đáng trong tương lai.

 

 

--------------------------------------------------

 

 

DO YOU WANT TO RETIRE EARLY?

 

 

Hoang - A surgeon who earns an attractive salary from the job with the hobby of traveling around the world. At the age of 25, Hoang realized the pressure coming from work and since then, he has always cherished the desire to retire early to fulfill his hobby before he is too old. By chance, Hoang knew about FIRE - “Financial Independence, Retire Early” and he decided to pursue this lifestyle immediately to get out of this stressful job. However, Hoang's friend - Quynh thinks that Hoang made a mistake when choosing to follow a thrifty, cramped lifestyle when he was too young.

 

So what is exactly FIRE? FIRE consists of two parts, FI and RE. FI stands for Financial Independence and RE means Retire Early - Financial Independence to Early Retirement. Specifically, the FIRE lifestyle aims at complete financial independence. This goal is achieved by saving and investing 50-70% of your income until the money you have (cash or money in an investment fund) is about 25 times how much you spend in a year. At that point, you are financially independent and don't need to work for income anymore. Every year, you can withdraw about 4% of your investment to live and your wealth will continue to be profitable for the next few years. Thus, FIRE offers the opportunity to retire early even in your 30s or 40s.

 

For example, if one person spends 120 million/year, the needed number for this person to achieve the level of Financial Independence is: 120x25 = 3 billion. This means that if this person has a saving investment of 3 billion VND, they are financially independent and can begin to retire early.

 

The FI level for each person with different income will be different. But whether your FI number is big or small, investing 50-70% of your income requires each person to cut down on spending or to increase savings. Spending or saving depends on the customs and culture of each region, but is still influenced mostly by lifestyle and thinking of each individual. People who implement FIRE lifestyles may not be too talented nor outstanding, but must have high discipline, thrifty spirit to overcome immediate temptation (such as clothing, holiday ...) for the big financial purpose ahead.

 

When you complete FIRE, you have the right to retire early or continue doing something if you really love, but not to earn extra income because you are not influenced by money anymore. However, FIRE cannot help you to be rich or satisfy your unworthy spending. Why? Since you can only withdraw up to 4% a year to spend, withdrawal of more than 4% can drain your investment fund and affect the next few years.

 

The FIRE lifestyle is becoming more and more popular and has spread throughout many countries because of its great results. The hustle and bustle of life seem to be the main reasons why FIRE has gained such great attraction in recent years. But the journey to pursue that lifestyle is not easy at all. It takes perseverance, efforts to overcome a "relatively" restrictive life in order to achieve worthy results in the future.