24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

24 GIỜ LÀ ĐỦ VỚI POMODORO

 

Bạn có từng cảm thấy 24 giờ một ngày vẫn là chưa đủ? Sức ép từ cuộc sống đời thường lẫn công việc luôn khiến bạn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể “đóng gói” được mớ hỗn độn chất chồng trước mắt.

 

“Tôi bận lắm nên không có thời gian!”

“Ước gì một ngày có 48 tiếng thì tốt biết mấy...”

 

Với một số người, 24 giờ là đủ, nhưng cũng không ít người loay hoay mãi chẳng xong việc. Họ ôm đồm tất cả mọi thứ, cuốn vào guồng quay tất bật của công việc và đinh ninh rằng họ cần nhiều hơn ngần ấy thời gian cho một ngày. Nhưng liệu họ có từng đặt câu hỏi rằng trong số hàng tá công việc họ đang phải giải quyết hằng ngày, có bao nhiêu thứ là thực sự cần thiết? Về mặt tâm lý, con người có xu hướng hành động dựa trên cảm xúc, làm những thứ lúc đó họ muốn làm, dù chưa chắc nó đã thật sự có ích với họ ngay tại thời điểm đó. Điều này vô hình trung làm nhòa đi ranh giới giữa các đầu việc “phải” làm và “mong muốn” làm. Như vậy, mọi vấn đề sẽ chỉ quay về một nút thắt duy nhất: sự ưu tiên.

(Nguồn: sưu tầm)

Rob Rawson, CEO của TimeManagement.com và Staff.com chia sẻ ông cũng đã từng gặp vấn đề trong việc quản lý thời gian vì có rất nhiều đầu việc phải làm trong ngày. Chính vì lẽ đó, ông đã phải học cách “trì hoãn làm những việc “có vẻ” quan trọng để dành thời gian và công sức cho những việc thực sự quan trọng. Sau mỗi ngày, mỗi tuần, tôi xem lại danh sách những việc cần làm và luôn tự hỏi, “việc này có còn cần thiết hay không?””. Có thể thấy, tất cả chúng ta đều bận rộn và công việc thì luôn phát sinh mỗi ngày. Dù bạn là ai, một vị doanh nhân thành đạt hay chỉ là một nhân viên bình thường, thứ cần thay đổi vẫn là thứ tự ưu tiên của từng đầu việc, vì chắc chắn dung lượng thời gian trong một ngày là bất di bất dịch! 

 

Trong thời đại mà mỗi người có quá nhiều thứ để làm kèm theo hàng trăm áp lực và vẫn với quỹ thời gian 24 tiếng một ngày thì làm thế nào để hoàn thành công việc với hiệu suất tối đa là điều mà ai cũng mong muốn. Từ đó, có rất nhiều phương pháp đã được tạo ra với mong muốn giúp chúng ta có thể dọn dẹp "núi" công việc của mình trong thời gian ngắn. Trong đó nổi bật là Pomodoro chủ trương mà kỹ thuật này hướng tới là chia công việc thành những phần nhỏ, dễ quản lý và có thời gian nghỉ ngơi ở giữa. 

 

Trong tiếng Ý, Pomodoro có nghĩa là quả cà chua. Phương pháp này đòi hỏi làm việc tập trung cao độ 25 phút mỗi lần, mỗi phiên làm việc 25 phút được gọi là 1 Pomodoro. Sau mỗi Pomodoro, hãy nghỉ ngắn 3-5 phút và dừng lại ngay cả khi bạn nghĩ mình đã sắp hoàn tất công việc. Sau mỗi 4 Pomodoro, bạn sẽ có một khoảng nghỉ kéo dài hơn từ 20 – 30 phút.

 

Chính bằng cách này, bạn có thể “dụ dỗ” não bộ tập trung, công việc được thực hiện dễ dàng hơn và việc nghỉ ngơi thường xuyên cũng khiến chúng ta không bị kiệt sức. Lợi ích của phương pháp Pomodoro cũng từng được Paul Ignacio, Giám đốc Sáng tạo tại một trong những công ty con lớn nhất Philippines khẳng định: “Khi bạn tập trung làm một việc trong thời gian dài, rất khó có thể phân chia thời gian. Bạn chỉ dừng lại khi cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi có cấu trúc như Pomodoro chẳng hạn, bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung và việc nghỉ ngơi cũng trở nên thú vị hơn.”.

 

Suy cho cùng, khối lượng công việc đôi khi sẽ vượt quá giới hạn thời gian cho phép trong ngày. Mỗi người cần thiết phải cân nhắc xem điều gì nên hoàn thành trước tiên, điều gì nên được chủ động trì hoãn, từ đó tìm ra phương pháp phù hợp nhất để tối đa hoá thời gian và cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

---------------------------------------

 

24 HOURS IS ENOUGH WITH POMODORO

 

Have you ever felt that 24 hours was never enough to finish your work? The rush of both daily life and work always make you think it will never be possible to pack the mess that is piling up.

 

"I'm busy so I don't have time!"

"I wish I had 25 hours a day ..."

 

For some people, 24 hours is enough, but for some they never finish their whole work in that same amount of time. They take on everything, get swirled in the rush of work and decide that 24 hours a day was never enough. Though, have they ever questioned how many things are really necessary among dozens of tasks they are dealing with every day? Psychologically, people tend to act based on their emotions, do things they want to do at that time, though it is not really helpful. That somehow blurs the line between "must" work and "desired" work. At this point, all problems will return to a single knot: priority.

 

Rob Rawson, CEO of TimeManagement.com and Staff.com shared that he also had time management problems because there were so many things to do during the day. For that reason, he had to learn to "how to delay “seemingly” important things to spend time and effort on really significant things. After every day, every week, I review the list of things I have not done yet and always ask: "Is this still necessary?"". We are all busy and work always arises every day. No matter who you are, a successful businessman or just a normal employee, the priority of each task is still the only thing to change, because the amount of time in a day is immutable and unchangeable!

 

In an age when everyone has so many things to do and hundreds of pressures but still with 24 hours a day, how to get the job done with the maximum efficiency is what everyone wants. Therefore, a lot of methods have been created with the desire to help us clean up "mountains" of work in such a short time. Among them is Pomodoro, whose aim is to divide work into small, manageable pieces with a break between.

 

In Italia, Pomodoro means tomato. This method requires a high concentration of 25 minutes at a time, with every session called a Pomodoro. After each Pomodoro, take a short 3-5 minutes break and remember to stop even when you are almost done. After 4-Pomodoro you will have a longer break about 20-30 minutes.

 

This way, you make your brain to focus, thus the work will be finished easier and regular rest also help prevent exhaustion. The benefits of Pomodoro method have once been affirmed by Paul Ignacio, Creative Director at one of the Philippines' largest agencies: "When you focus on doing one thing for a long time, it is very difficult to divide time logically. You only stop when you feel like you want to rest. But when you have such a structure as Pomodoro, you focus more and resting is also more interesting.”.

 

After all, expectations and workloads will sometimes exceed the daily time allowance. Everyone needs to take what should be done first and what should be proactively delayed into consideration, then find the most appropriate method to maximize time and improve the quality of life.