Source: Vinh Dao media
Phạm Hoàng Long

Phạm Hoàng Long

CEO-Partner của Mango Digital

Nguyễn Hồng Lợi

Nguyễn Hồng Lợi

"Kình ngư không chân"

Lê Đỗ Quỳnh Hương

Lê Đỗ Quỳnh Hương

MC chương trình "Thay lời muốn nói"

PAUL ESPINAS

PAUL ESPINAS

Nhà sáng lập & CEO của UPUP App

Đỗ Mỹ Ninh

Đỗ Mỹ Ninh

Giám đốc Marketing của Google Việt Nam